สิ่งที่ต้องตรวจสอบล่วงหน้า

การตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ตรงกับเวอร์ชันที่ระบุด้านล่างหรือไม่

• iOS เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
• Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป

วิธีตรวจสอบบน iOS "การตั้งค่า" > "ทั่วไป" > "เกี่ยวกับ"
"เวอร์ชันซอฟต์แวร์"

วิธีตรวจสอบบน Android "การตั้งค่า" > "ระบบ" > "เกี่ยวกับโทรศัพท์"
"เวอร์ชัน Android"

  • * ขั้นตอนการเข้าถึงหรือหัวข้อการตั้งค่าอาจต่างกันในอุปกรณ์แต่ละรุ่นหรือระบบปฏิบัติการ Android ที่มีเวอร์ชันต่างกัน
LINE กำลังจะสิ้นสุดการให้บริการ LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 9.2.0 บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ระบุด้านล่าง ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือโอนย้ายบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

• iOS เวอร์ชันต่ำกว่า 10
• Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.4

  • * โปรดอัพเดตระบบปฏิบัติการหากคุณใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเหล่านี้

  • ในกรณีที่ไม่สามารถอัพเดตระบบปฏิบัติการได้
  • * คุณจะยังคงใช้ LINE ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ต่อไปได้ แต่ถ้าลบหรือยกเลิกการติดตั้ง LINE จากอุปกรณ์แล้วจะไม่สามารถติดตั้งได้อีก
  • * ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์เครื่องใหม่สามารถติดตั้ง LINE เวอร์ชันล่าสุดได้ คุณก็จะโอนย้ายบัญชีไปใช้ได้โดยไม่มีปัญหาอันใด

แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้อัพเดต

ขั้นตอน แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"

ข้อสําคัญ

หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รหัสผ่าน คุณลงทะเบียนข้อมูลเหล่านี้
ครบหรือยัง? ต้องเป็นข้อมูลล่าสุดด้วยนะ

ถึงจะลงทะเบียนข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้ว แต่ถ้า ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดหรือคุณจำข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เมื่อจำเป็น จึงขอให้ใช้ข้อมูลล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบัน

เราขอแนะนำให้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE ทันทีที่เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ รวมถึงใช้อีเมลส่วนตัวที่ใช้ต่อได้แม้ว่าจะย้ายโรงเรียนหรือบริษัท

อัพเดตการสำรองข้อมูล

ขั้นตอน แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท" > "สำรองข้อมูลการแชท"

  • * ผู้ใช้ Android: โปรดลงทะเบียนบัญชี Google เพื่อใช้สำรองข้อมูล
  • * ผู้ใช้ iOS: โปรดตรวจสอบพื้นที่คงเหลือ iCloud ก่อนสำรองข้อมูล
ไม่สามารถสำรองประวัติการแชทได้ หากโอนย้ายบัญชีไปยัง OS ที่ต่างกัน เช่น จาก iPhone ไป Android
  • * สำรองประวัติการแชทของห้องแชทห้องใดห้องหนึ่งได้ โดยไปที่ "ห้องแชท" > "ตั้งค่า" > "สำรองประวัติการแชท" เพื่อสำรองข้อมูลในรูปแบบไฟล์ข้อความ
  • * ในการโอนย้ายบัญชีไปยัง OS ที่ต่างกัน กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลใด โอนย้ายได้/ไม่ได้ที่รายการในหน้าแรก
ข้อสําคัญ
  • วันที่สำรองข้อมูลเป็นวันที่ล่าสุดหรือยัง