วิธีโอนย้ายบัญชี
อย่างปลอดภัย
เตรียมการอย่างถูกวิธี และโอนย้ายบัญชี
LINE อย่างปลอดภัยกันเถอะ!

การโอนย้ายบัญชีคืออะไร

เมื่อซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่, สมาร์ทโฟนชำรุดหรือสูญหายกะทันหัน, เปลี่ยนหรือรีเซ็ตสมาร์ทโฟน คุณต้องดำเนินการโอนย้ายบัญชีจึงจะสามารถใช้งาน "LINE" บัญชีเดิมต่อไปได้ บทความนี้คือเว็บไซต์ทางการที่จัดทำเพื่อชี้แจงขั้นตอนดำเนินการให้แก่ผู้ที่จะโอนย้ายบัญชี LINE

ลำดับขั้นตอนการโอนย้ายบัญชี LINE

การโอนย้ายบัญชี LINE มีลำดับขั้นตอนคือ ต้อง "เตรียมการล่วงหน้า" เช่น "สำรองข้อมูลการแชท" บนอุปกรณ์เครื่องเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน "ดำเนินการโอนย้าย" บนอุปกรณ์เครื่องใหม่

※แม้ไม่มีอุปกรณ์เครื่องเดิมอยู่กับตัวก็อาจสามารถโอนย้ายประวัติการแชทช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งาน ขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีแตกต่างกันตามระบบปฏิบัติการและสถานะการใช้งาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ "ขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีแยกตามอุปกรณ์" ด้านล่าง

ขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีแยกตามอุปกรณ์

กรุณาตรวจสอบวิธีโอนย้ายบัญชีที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนย้ายบัญชี LINE

  • อย่าลืมเปิดการตั้งค่าสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

    เมื่อโอนย้ายบัญชี LINE แล้ว อย่าลืมตั้งค่าสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่ LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ เพื่อให้พร้อมเสมอแม้สมาร์ทโฟนสูญหายหรือชำรุดกะทันหัน

    ตรวจสอบรายละเอียด