วิธีโอนย้ายบัญชี LINE
ไปยังมือถือเครื่องใหม่
เมื่อมือถือเครื่องที่คุณใช้อยู่เสีย

ในกรณีที่สมาร์ทโฟนที่ใช้อยู่สูญหายหรือเสีย ถ้าคุณกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า คุณจะสามารถโอนย้ายประวัติการแชท 14 วันล่าสุดไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้หรือเป็นการโอนย้ายไปยังระบบปฏิบัติการที่ต่างกันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ถ้าเป็นการโอนย้ายไปยังระบบปฏิบัติการเดียวกันและมีการสำรองข้อมูลเอาไว้ คุณจะโอนย้ายได้ทั้งประวัติการแชท 14 วันล่าสุดและประวัติการแชทในส่วนที่ได้สำรองข้อมูลไว้

คุณสามารถโอนย้ายบัญชีไปใช้บนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ได้ยกเว้นกรณีคุณลืมรหัสผ่านหรือไม่ได้กําหนดรหัสผ่านไว้ คุณจะไม่สามารถโอนย้ายบัญชีได้ ต้องสร้างบัญชีใหม่แทน

ผู้ใช้ที่มีเงื่อนไขตรงกับทุกข้อที่ระบุด้านล่างจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลได้

 • ・หากใช้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่
 • ・ไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดิมได้
  (ไม่สามารถรับ SMS และข้อความ LINE)
 • ・ไม่เคยใช้ LINE เวอร์ชัน PC มาก่อน

เราอาจให้ความช่วยเหลือในการโอนย้ายบัญชีได้ในบางกรณี หากติดต่อเราผ่านแบบฟอร์ม ติดต่อสอบถาม ผู้ใช้ที่ตรงกับเงื่อนไขด้านบนทั้ง 2 ข้อ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำ ผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

สิ่งที่ต้องตรวจสอบล่วงหน้า

อัพเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันเถอะ

คลิกที่นี่หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออัพเดต LINE

 • * ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS จะถูกนำไปยัง App Store
 • * ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android จะถูกนำไปยัง Google Play
 • * ผู้ที่ใช้ LINE เวอร์ชันล่าสุดไม่จำเป็นต้องอัพเดต
LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 12.13 ไม่สามารถใช้รหัสเรียกคืนข้อมูลได้
 • * ผู้ที่กำลังใช้ LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 12.13 โปรดอัพเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
 • * ในกรณีที่ไม่สามารถอัพเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ ขอให้ดูรายละเอียดที่ "การตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ"
 • * หากไม่สามารถอัพเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ด้วยเหตุผลบางประการ โปรดดูรายละเอียดที่ "วิธีโอนย้ายบัญชี"
ข้อสําคัญ
 • LINE ที่คุณใช้อยู่เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่
วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน

ขั้นตอน แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า"
> "เกี่ยวกับ LINE" > แตะเพื่อดูเวอร์ชัน

 • * ภาพประกอบคือเวอร์ชันล่าสุด ณ เวลาที่จัดทำเนื้อหานี้

การตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ตรงกับเวอร์ชันที่ระบุด้านล่างหรือไม่

• iOS เวอร์ชัน 14 ขึ้นไป
• Android เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป

วิธีตรวจสอบบน iOS "การตั้งค่า" > "ทั่วไป" > "เกี่ยวกับ"
"เวอร์ชันซอฟต์แวร์"

วิธีตรวจสอบบน Android "การตั้งค่า" > "ระบบ" > "เกี่ยวกับโทรศัพท์"
"เวอร์ชัน Android"

 • * ขั้นตอนการเข้าถึงหรือหัวข้อการตั้งค่าอาจต่างกันในอุปกรณ์แต่ละรุ่นหรือระบบปฏิบัติการ Android ที่มีเวอร์ชันต่างกัน
LINE กำลังจะสิ้นสุดการให้บริการ LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 11.5 บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ระบุด้านล่าง ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือโอนย้ายบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

• iOS เวอร์ชันต่ำกว่า 10
• Android เวอร์ชันต่ำกว่า 5

 • * โปรดอัพเดตระบบปฏิบัติการหากคุณใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเหล่านี้
 • ในกรณีที่ไม่สามารถอัพเดตระบบปฏิบัติการได้
  * คุณจะยังคงใช้ LINE ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ต่อไปได้ แต่ถ้าลบหรือยกเลิกการติดตั้ง LINE จากอุปกรณ์แล้วจะไม่สามารถติดตั้งได้อีก
 • * ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์เครื่องใหม่สามารถติดตั้ง LINE เวอร์ชันล่าสุดได้ คุณก็จะโอนย้ายบัญชีไปใช้ได้โดยไม่มีปัญหาอันใด

วิธีโอนย้ายบัญชี

* เนื้อหาในภาพหน้าจอที่แสดงที่นี่อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่แสดงบนสมาร์ทโฟนของคุณ
โปรดโอนย้ายบัญชีตามรายละเอียดที่แสดงบนสมาร์ทโฟนของคุณ

1.เปิด LINE บนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

เปิด LINE บนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่แล้วเลือก "เข้าสู่ระบบ"

2.เข้าสู่ระบบด้วยวิธีใดก็ได้ ยกเว้น "เข้าสู่ระบบด้วยคิวอาร์โค้ด"

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เลือก "เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์"

3.ใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วใส่รหัสที่ได้รับทาง SMS

ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนที่ใช้ในปัจจุบัน (สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่) แล้วคุณจะได้รับรหัสยืนยันที่ส่งมาทางข้อความ SMS

4.เช็คว่าข้อมูลที่แสดงขึ้นมาเป็นของคุณหรือไม่

ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอ้างอิงจากหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นข้อมูลของคุณ ขอให้ตอบรับเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

5.ใส่รหัสผ่าน

ใส่รหัสผ่าน LINE ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าสู่ระบบ LINE บนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

หากคุณลืมรหัสผ่าน

เมื่อใส่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดการกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้กับคุณ โปรดแตะลิงก์ที่ได้รับเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่

 • * หากอีเมลลงทะเบียนเป็นอีเมลที่เลิกใช้แล้ว คุณจะไม่ได้รับรายละเอียดเพื่อกำหนดรหัสผ่าน
กรณีที่หน้าจอนี้แสดงขึ้นมา

หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อมีการโอนย้ายบัญชีโดยที่ไม่ได้เปิดการตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี"

หากยังใช้ LINE บนสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าได้ ก่อนเปลี่ยนเครื่องใหม่

เปิด LINE บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดิม ไปที่ "ตั้งค่า" > "โอนย้ายบัญชี" > เปิดใช้งาน "โอนย้ายบัญชี" หลังจากนั้น เลือก "ดำเนินการต่อ" ที่หน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร" ในสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

หากใช้ LINE เวอร์ชัน PC อยู่เสมอ

เลือก "รับรหัสโอนย้ายบัญชี" ที่หน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร" รหัสโอนย้ายบัญชีจะถูกส่งให้คุณทาง LINE โปรดตรวจสอบรหัสของคุณที่หน้าจอแชท แล้วนำรหัสที่ได้รับไปใส่ที่สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

6. โอนย้ายประวัติการแชท

ถ้าสมาร์ทโฟนทั้ง 2 เครื่องใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน* และคุณได้สำรองข้อมูลประวัติการแชทไว้แล้ว

* เช่น เป็น iPhone ทั้งเครื่องเดิมและเครื่องใหม่ หรือใช้ระบบปฏิบัติการ Android ทั้งเครื่องเดิมและเครื่องใหม่

แตะ "เรียกคืนประวัติการแชท" เพื่อเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้ จากนั้นใส่รหัสเรียกคืนข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้ารหัสที่ใส่เป็นรหัสที่ถูกต้อง ประวัติการแชทของ 14 วันล่าสุดจะถูกเรียกคืนมายังสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

หากคุณสำรองข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า คุณจะโอนย้ายได้ทั้งประวัติการแชทในส่วนที่สำรองข้อมูลไว้และประวัติการแชท 14 วันล่าสุด
ถ้าไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้ คุณจะเรียกคืนได้เฉพาะประวัติการแชท 14 วันล่าสุด

ถ้าสมาร์ทโฟนทั้ง 2 เครื่องใช้ระบบปฏิบัติการต่างกัน* หรือคุณยังไม่ได้สำรองข้อมูลประวัติการแชทเอาไว้

* เช่น ย้ายจาก iPhone ไปยัง Android หรือจาก Android ไปยัง iPhone

ใส่รหัสเรียกคืนข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้ารหัสที่ใส่เป็นรหัสที่ถูกต้อง ประวัติการแชทของ 14 วันล่าสุดจะถูกเรียกคืนมายังสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่


โอนย้ายบัญชีเรียบร้อยแล้ว!

เสร็จสิ้นการโอนย้ายบัญชี LINE ของคุณแล้ว หมั่นตรวจเช็คข้อมูลที่ลงทะเบียนกับ LINE อยู่เสมอ เพียงแค่นี้ก็สามารถใช้ LINE ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ช่วยกันแชร์วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ให้เพื่อนๆ กันเถอะ