การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE

LINE Corporation ได้แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE สำหรับการใช้บริการต่างๆ ที่ให้บริการโดย LINE Corporation เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการทำงานร่วมกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ นโยบายฉบับปรับปรุงจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้ใช้ต้องยอมรับนโยบายฉบับปรับปรุงนี้จึงจะสามารถใช้บริการ LINE ต่อไปได้

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการยอมรับนโยบายฉบับปรับปรุงผ่านประกาศในแอป LINE เมื่อเริ่มใช้นโยบายฉบับนี้

หัวข้อสำคัญในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE

วัตถุประสงค์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในครั้งนี้ เนื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะเริ่มมีผลใช้ในเดือนเมษายน 2565 LINE จึงเพิ่มเนื้อหาและสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจแล้วแจ้งให้ผู้ใช้ทุกท่านทราบ

หลังจากแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ยกเว้นกรณีที่ได้รับความยินยอมหรือการกำหนดวิธีใช้งานจากผู้ใช้ทั้งนี้ ข้อความแชทและเนื้อหาการโทรของผู้ใช้จะยังคงได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

เราจะอธิบายโดยรวมเกี่ยวกับเนื้อหานโยบายที่มีการแก้ไขพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบLINE ใคร่ขอให้คุณอ่านรายละเอียดด้านล่างเพื่อให้ใช้บริการของเราได้อย่างไร้ความกังวล

1. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ใช้ในการส่งข้อความและการแสดงโฆษณาโดยบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ A ส่งข้อความจากบัญชีทางการ LINE และแสดงโฆษณาบนแอป LINE โดยจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าของบริษัท เพื่อส่งข้อความหรือแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ LINE ซึ่งมีความสนใจสูงต่อสินค้าของบริษัทตน
ผลประโยชน์ต่อผู้ใช้ LINE
ทำให้ข้อความที่ส่งจากบัญชีทางการ LINE หรือโฆษณาที่แสดงในบริการต่างๆ ของ LINE ตรงกับความสนใจของผู้ใช้และทำให้เป็นบริการที่ผู้ใช้พึงพอใจยิ่งขึ้น
การเคลื่อนที่ของข้อมูล
 • บริษัท A แจ้งข้อมูลผู้ใช้* ที่เคยซื้อสินค้าให้แก่ LINE
 • LINE คัดกรองเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ LINE ออกมาจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท A
 • ส่งข้อความจากบัญชีทางการของบริษัท A หรือแสดงโฆษณาไปยังผู้ใช้ที่ถูกคัดกรอง
* ข้อมูลผู้ใช้: ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับผู้ใช้ (เช่น ตัวบ่งชี้ภายใน ตัวบ่งชี้โฆษณา), ข้อมูลที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ IP ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์บางอย่าง (เช่น ระบบปฏิบัติการ) และอื่นๆ ที่เข้ารหัสทางเดียว (เข้ารหัสแบบแฮช)
* ดูวิธีหยุดข้อความจากบัญชีทางการ LINE และการแสดงโฆษณาโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้ที่การปรับความเหมาะสมของบริการด้วยคุณสมบัติผู้ใช้

2. การสร้างและการแชร์ข้อมูลสถิติ

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
LINE ได้รับข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ A มาเป็นการชั่วคราว แล้วนำมาเทียบกับข้อมูลการดูโฆษณาและข้อมูลคุณสมบัติผู้ใช้ (เช่น ช่วงวัย เพศ ความสนใจ) ที่ LINE มีอยู่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้น LINE จะแชร์ผลการวิเคราะห์ให้กับบริษัท A เพื่อให้บริษัท A วัดผลการดำเนินงานด้านการตลาดผ่าน LINE
ผลประโยชน์ต่อผู้ใช้ LINE
การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ปรับปรุงข้อความจากบัญชีทางการ LINE และเนื้อหาโฆษณาจะช่วยให้ข้อความที่ส่งจากบัญชีทางการและโฆษณาที่แสดงในบริการต่างๆ ของ LINE มีเนื้อหาตรงกับที่ผู้ใช้สนใจ ส่งผลให้ใช้บริการได้อย่างพึงพอใจยิ่งขึ้น
การเดินทางของข้อมูล
 • บริษัท A แปรข้อมูลผู้ใช้* ที่เคยซื้อสินค้าแล้วแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ LINE
 • LINE คัดกรองเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ LINE ออกมาจากข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับจากบริษัท A
 • LINE วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ที่คัดกรองออกมา เช่น ผู้ใช้ได้ดูโฆษณาของบริษัท A หรือไม่ มีการคลิกหรือไม่
 • LINE แปรผลการวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลสถิติก่อนที่จะส่งข้อมูลให้บริษัท A
* ข้อมูลผู้ใช้: ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับผู้ใช้ (เช่น ตัวบ่งชี้ภายใน ตัวบ่งชี้โฆษณา), ข้อมูลที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ คุณสมบัติผู้ใช้ และประวัติเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ต่างๆ ซึ่งรวมถึงประวัติการซื้อและการเข้าชมที่เข้ารหัสทางเดียว (เข้ารหัสแบบแฮช)
* ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อมูลสถิติ LINE จะใช้มาตรการเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยหลายมาตรการตามความจำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
 • LINE ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ซึ่งรวมถึงประวัติการซื้อสินค้าและประวัติการดูโทรทัศน์ ซึ่งชื่อสินค้าและชื่อรายการโทรทัศน์ถูกแปลงเป็น ID ที่ไม่แสดงความหมาย โดย LINE จะไม่ระบุชื่อสินค้าหรือชื่อรายการโทรทัศน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • LINE จะรับข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ใช้เพื่อคัดกรองผู้ใช้ LINE ในรูปแบบข้อมูลที่เข้ารหัสทางเดียว (เข้ารหัสแบบแฮช) หากมีความจำเป็น และทำลายข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ใช่ข้อมูลของผู้ใช้ LINE โดยทันที
 • ผลการเทียบกับข้อมูลผู้ใช้ LINE จะถูกลบหลังจากผ่านไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง และ LINE จะไม่นำผลการเทียบข้อมูลไปให้บุคคลที่สามนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นอันขาด
 • LINE ส่งต่อข้อมูลสถิติในกรณีที่มีข้อมูลผู้ใช้ในกลุ่มประเภทเดียวกันมากเป็นจำนวนหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้ยากต่อการคาดเดาข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง
*ข้อมูลของ LINE ที่ใช้ในการวิเคราะห์จะไม่มีเนื้อหาข้อความที่รับส่งระหว่างผู้ใช้รวมอยู่ด้วย

คำถามที่พบบ่อย